Kancelaria Adwokacka Chodzież

Prawo cywilne

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?

Czy należy mi się odszkodowanie za błąd medyczny?

Czy mogę odstąpić od umowy?

W jaki sposób znieść współwłasność nieruchomości?

 

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich instancji.

Świadczymy szeroko zakrojoną pomoc prawną celem należytego zabezpieczenia interesów Klienta.

 • dochodzenie należności na drodze przedsądowej, sądowej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego
 • windykacja należności:
  • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych
  • pomoc prawna dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania obciążającymi ich wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • prawo rzeczowe - stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe
 • prowadzenie negocjacji ugodowych oraz opiniowanie i konstruowanie projektów ugodowego zakończenia sprawy (ugody sądowe i pozasądowe)
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów:
  • umowa sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa sprzedaży
  • związanych z korzystaniem z rzeczy - umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia
  • umowa dotycząca obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów
  • umowa zabezpieczająca należyte wykonanie zobowiązań
  • rękojmia, gwarancja oraz serwis pogwarancyjny
 • sporządzanie informacji i ekspertyz prawnych
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami

Skontaktuj się z nami

Pilnie potrzebujesz porady prawnej?
Wyślij zapytanie lub zadzwoń. Szybko otrzymasz profesjonalną pomoc prawną.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agata Malinowska
Naczelna Rada Adwokacka

ul. Grudzińskich 13, 64- 800 Chodzież
NIP: 607-00-85-915
REGON: 368325760


Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao S.A. 88 1240 3709 1111 0010 7562 2023


Godziny pracy biura:
pon. - pt. 9:00 - 17:00


phone+48 600 217 943

mailbiuro@adwokatchodziez.pl

Wyślij zapytanie